CEZ miał 1 485 mln CZK zysku netto, 4 048 mln CZK zysku EBIT w III kw. 2018 r.


brak podanego kodu w bazie